Ve vojenském újezdu Libavá začalo 8. dubna cvičení Czech Lizard 2019, jehož cílem byla certifikace bojové připravenosti praporního úkolového uskupení postaveného na bázi 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ z Hranic pro nasazení do sil velmi rychlé reakce NATO. V pátek 26. dubna bylo cvičení ukončeno.

Toto tři týdny dlouhé náročné cvičení, simulující soudobý konflikt vysoké intenzity mělo za úkol prověřit schopnost praporu při plánování a řízení bojové činnosti v kooperaci se spojeneckými jednotkami za podmínek „reálného konfliktu“.

Velitel 71. mechanizovaného praporu, podplukovník Petr Blecha, který je zároveň velitelem celého úkolového uskupení AČR NRF 2019-2021 uvedl: „Našim úkolem bylo zajmout stanovený prostor obrany, rozmístit krycí síly a následně v kontaktu s nepřítelem prokázat schopnost plynule přecházet v jednotlivé druhy obranných i útočných taktických činností.“

Vojáci byli při cvičení vystaveni do celé řady složitých situací. Vyzkoušeli si například prvky konvenční i nekonvenční války, rušení rádiového spojení za použití prostředků elektronického boje nebo třeba použití zbraní hromadného ničení.  Nepřítele cvičící jednotky simulovaly vojáci 73. tankového praporu.

Důslednou kontrolu plnění úkolů a dodržování bezpečnostních opatření měla na starost skupina rozhodčí směny. Ta rovněž po celou dobu řídila činnost společně s řídícím štábem cvičení.

Hodnotitelským týmem, který vyhodnocoval činnost praporu dle standardizované metodiky Combat Readiness Evaluation neboli CREVAL, byl tým složený ze sedmi příslušníků 7. mechanizované brigády, velitelství Pozemních sil a zahraničního Allied Land Command, sídlícím v Tureckém Izmiru.

Vedoucí hodnotitelského týmu plk. Zdeněk Mikulka zhodnotil při závěrečném nástupu cvičení takto: „Během cvičení Czech Lizard 2019 prokázalo úkolové uskupení svoji všestrannou připravenost a podařilo se mu splnit všechna potřebná kritéria k certifikaci bojové připravenosti pro plnění úkolů v rámci sil velmi rychlé reakce NATO.“

  • Úkolového uskupení pro VJTF tvoří na 1000 vojáků, zařazených především do 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“. Dalším velkým celkem jednotky jsou příslušníci 14. pluku logistické podpory, plnící roli národního podpůrného prvku (NSE, National Support Element) a zásobovací roty.
  • Uskupení dále doplňují vojenští policisté, příslušníci 13. dělostřeleckého pluku a několik dalších specialistů v oblasti komunikačních systémů, zdravotnictví či vzdušných sil. Patří do něj i rumunská mechanizovaná rota, která se ale do cvičení CZECH LIZARD nezapojila.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.