Strakonický protiletadlový pluk má snahu podpořit nábor nových lidí do armády, proto organizuje spoustu aktivit, kterými přiblíží lidem službu vojáků. Ve čtvrtek byla tato akce zaměřena především na profesi řidičů a mechaniků.

Veřejnost měla možnost si řádné prohlédnout prostory kasáren, v nichž mechanici pracují. Lidé měli i možnost si povykládat s vojáky sloužících u strakonického útvaru.

„Poskytli nám naprosto vyčerpávající informace. Jak o technice, tak o pracovních podmínkách nebo požadavcích, které musí splnit uchazeči o službu v armádě. Rozhodně o tom budu přemýšlet,“ reagoval Matouš Kojan, student Středního odborného učiliště ve Strakonicích, který se rozhoduje, kam po maturitě půjde.

Vojáci měli připravený program s rekrutéry, který byl spojený s ukázkami vojenských profesí. Oblíbenou akcí je 25 hodin s 25. protiletadlovým raketovým plukem, během ní si mohli lidé vyzkoušet práci profesionálního vojáka a co vlastně tato profese obnáší.

„Ukázky, zaměřené na konkrétní profese, se nám osvědčily. V loňském roce jsme ve spolupráci se strakonickým útvarem zorganizovali akci, jejímž cílem bylo představit práci vojenských kuchařů. Třetina účastníků si následně podala přihlášku do Armády ČR,“ uvedl praporčík David Starší z českobudějovického rekrutačního pracoviště.

Armáda má i další projekty, kterými chce zaujmout zájemce o službu u strakonického pluku a zároveň tak zlepšit pracovní podmínky vojáků. Za zmínku tak stojí rekonstrukce sportovišť v areálu kasáren, více parkovacích ploch či zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury okolo kasáren.

Skvělou nabídkou je také možnost ubytování pro vojáky. „Plánovaný nárůst personálu s sebou přináší mimo jiné i vyšší poptávku po bydlení. Ve spolupráci s městem Strakonice se snažíme rozjet projekt startovacího bydlení. Nově příchozím vojákům by tak krátkodobě byly pronajímány byty z fondu města, a sice do doby, než by si našli vlastní bydlení,“ řekl velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.

Od ledna tohoto roku nastoupilo do Strakonic k vojenskému útvaru 56 rekrutů, přičemž se nejvíce jedná o řidiče a operátory. Tyto pozice jsou nejčastěji nabízeny k rekrutaci. Nynější stav u strakonického útvaru je 71 procent.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.