V Míčovně Pražského hradu ocenila 4. prosince Česká energetická přenosová soustava (ČEPS) příslušníky aktivní zálohy za přínos při ochraně národní kritické infrastruktury. Za českou armádu se slavnostního aktu zúčastnil generálporučík Jiří Baloun, první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Zdroj: Armáda České republiky

Medaile Za zásluhy o bezpečnost společnosti ČEPS dostali za Krajské vojenské velitelství Ostrava rotný Petr Kucharik a četař Pavel Pospíchal, za Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem pak bývalý ředitel KVV plukovník gšt. Rostislav Domorák a praporčík Jiří Bizzarri, který má na starosti krizové řízení a operační přípravu státního území.

Výše vyznamenaní záložníci prokázali svou mimořádnou připravenost při ochraně objektu kritické infrastruktury a zároveň se svými kolegy z ostravské pěší roty absolvovali bezpečnostní cvičení Safeguard Territory 2018, jež proběhlo začátkem září na sedmi objektech kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to v součinnosti s Policií České republiky. Tři objekty ze sedmi patří společnosti ČEPS, a to elektro rozvodny Albrechtice, Nošovice a Kletná.

Zdroj: Armáda České republiky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.