V pořadí již čtvrtý mezinárodní biologický workshop, který se konal od úterý do čtvrtka na Komorním Hrádku, měl za téma vysoce nebezpečné patogeny a jejich přenašeče. S novými trendy a postupy se zde seznamovaly více než čtyři desítky odborníků. Nad akcí převzal záštitu Jakub Landovský, jenž je náměstkem pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO (SOPS).

Přednášku zde měl také Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví. Ten je rovněž předsedou Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO. Při zahájení workshopu mimo jiné uvedl: „COMEDS plně podporuje vědecké projekty a výzkum, které umožňují zlepšit nasaditelnost, udržitelnost a odolnost zdravotnických jednotek v operacích a zároveň zvyšuje možnosti ochrany zdraví vojsk. Ze své pozice v rámci zdravotnické služby AČR zároveň podporuji naši klíčovou roli v oblasti biologické ochrany a maximálního zapojení do aliančních projektů.“

V Komorním Hrádku promluvila celá řada uznávaných odborníků, jako například zástupci slovenských univerzit a fakultních nemocnic nebo zástupci lékařských fakult českých, ale také specialisté Institutu mikrobiologie německého Bundeswehru, Centra Aplikovaných molekulárních technologií z Bruselu a mnoho dalších.

Africký mor prasat (AMP) a jeho detekce, bylo jedno ze stežejních témat workshopu. O praktických zkušenostech při likvidaci ohnisek AMP ve Zlínském kraji zde přednášel mjr. Pavel Branich z Vojenského veterinárního ústavu. Živým tématem je prevence přenosu této nemoci. Ovlivňována je každodenní činost Armády České republiky, ale také zbytku Evropy. Toto potvrzují veterinární nařízení spojená s účastí našich vojáků a techniky na cvičení Vigorous Warrior v Rumunsku, kde je výskyt těchto ohnisek stále pozorován.

Podplukovník Radoslav Krupka potvrdil, že se zdravotnická služba AČR ve vědě a výzkumu biologické obrany ubírá tím správným směrem. Všechna témata, jež byla na workshopu prezentována, přinesla následné živé debaty. „Dle ohlasů od účastníků mohu potvrdit, že odborná úroveň čtvrtého ročníku tohoto workshopu byla vysoká a splnila veškerá očekávání,“ zhodnotil Krupka.

Na organizaci akce se jako hlavní organizátor podílel Vojenský zdravotní ústav, mezi jehož činnosti patří mimo jiné i systém biologické obrany AČR a kompletní hygienické zabezpečení vojsk. Dalšími organizátory byly Odbor biologické ochrany Těchonín, Katedra epidemiologie fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany či Klinika infekčních nemocí 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.